Διεύθυνση κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Ποιοι αποτελούν Διεύθυνση κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π)

Διευθύντρια: Κων/να Ηλιάδου
Διεύθυνση: Ν. Γάτσου 20 με 2ας Νοεμβρίου
Τηλ: 24210 – 31435
email: dvolou@kep.gov.gr

 1. Τμήμα Α΄ ΚΕΠ (452)
  Προϊσταμένη: Βούλγαρη Αικατερίνη
  Διεύθυνση: Ιάσονος 113 με Κουμουνδούρου – ΤΚ 38221 Βόλος
  Τηλ.: 24210 23421 – 24213 50001 έως 50
  email: dvolou@kep.gov.gr
 2. Τμήμα Β΄ ΚΕΠ (326)
  Προϊσταμένη: Κουτσιμπού Παναγιώτα
  Διεύθυνση: Ν.Γάτσου 20 με 2ας Νοεμβρίου – Βόλος
  Τηλ.: 24210 31435
  email: n.magnesias @ kep.gov.gr
 3. Τμήμα Δημοτικής Ενότητας Ν. Ιωνίας ΚΕΠ 0208
  Προϊσταμένη: Σούρλα Ευαγγελία
  Διεύθυνση: Νικομηδείας 2 –Ν. Ιωνία
  Τηλ.: 24210 91315 & 2421353035-36
  email: d.neasionias-magnisias @ kep.gov.gr

Τι ζητήματα εξυπηρετούν τα Κ.Ε.Π;

Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ο πολίτης μπορεί να πληροφορηθεί για όλα τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης και να προωθήσει προς διεκπεραίωση υποθέσεις που σχετίζονται με φορείς του Δημοσίου. Έτσι αποφεύγει τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και κυρίως περιορίζει τις μετακινήσεις του σε ένα μόνο σημείο («one stop shop»). Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) διακινούνται τα έγγραφα όχι οι πολίτες.

Πως λειτουργούν τα Κ.Ε.Π;

Ο πολίτης ενημερώνεται επιτόπου από τα εξειδικευμένα στελέχη του κέντρου για όλα τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης. Αν θελήσει να υποβάλει κάποιο αίτημα που αφορά μία από τις 420 διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνει σήμερα το Κ.Ε.Π., απευθύνεται σε ένα στέλεχος του κέντρου και συμπληρώνει τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση. Στη συνέχεια η αίτηση αποστέλλεται μέσω του κέντρου στην αρμόδια υπηρεσία όπου και πρωτοκολλείται. Το στέλεχος του κέντρου αναλαμβάνει να παρακολουθεί μέχρι τέλους την εξέλιξη της υπόθεσης, απαλλάσσοντας τον πολίτη από οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση και πιθανή ταλαιπωρία. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο πολίτης μπορεί να παραλάβει τα δικαιολογητικά του από το Κ.Ε.Π. ή την αρμόδια υπηρεσία στην οποία απευθύνθηκε ή του αποστέλλονται στη διεύθυνση που επιθυμεί ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά.

Πότε μπορώ να επισκεφθώ ένα Κ.Ε.Π; 

Από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ.
Πληροφορίες όλο το 24ωρο από το 1464.

Ποιες είναι οι υπηρεσίες που παρέχουν τα Κ.Ε.Π;

Στα Κ.Ε.Π. διεκπεραιώνονται:

 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 • Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής
 • Επικύρωση φωτοαντιγράφων
 • Χορήγηση παραβόλων, χαρτοσήμων, υπευθύνων δηλώσεων κ.λ.π.
 • Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για την έκδοση των οποίων απαιτείται απλή διαδικασία, όπως
 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Πιστοποιητικό σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
 • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου κ.α.

Θέματα Νομαρχιών:

 • Ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας (βιβλιάριο απορίας, οικονομικές ενισχύσεις, επιδόματα)
 • Υγειονομικά ζητήματα (επαγγελματικές άδειες ιατρικών & παραιατρικών επαγγελμάτων)
 • Ζητήματα μεταφορών και επικοινωνιών (χορήγηση ή επέκταση αδειών οδήγησης & αδειών κυκλοφορίας, αλλαγή ή αντικατάσταση πινακίδων, αλλαγή χρωμάτων κ.α.)
 • Έκδοση επαγγελματικών αδειών (των Διευθύνσεων Βιομηχανίας)

Θέματα Δήμων:

 • Έκδοση πιστοποιητικών (γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχικές πράξεις)
 • Εγγραφή σε δημοτολόγια, οικογενειακές μερίδες

Θέματα Πρωτοδικείων:

 • Έκδοση πιστοποιητικών (ποινικού μητρώου, ότι δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση, περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης, περί μη πτωχεύσεως κ.α.)

Θέματα Ασφαλιστικών Ταμείων:

 • Κατάθεση αιτήσεων για συντάξεις
 • Βιβλιάρια ασθενείας (οικογενειακά & ατομικά)

Οι 420 πιστοποιημένες διοικητικές διαδικασίες συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ψηφιοποιημένα έντυπα τους. Τα έντυπα αυτά επανασχεδιάστηκαν και περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ταχεία και αξιόπιστη διεκπεραίωση της υπόθεσης, επιτυγχάνοντας παράλληλα το στόχο να είναι φιλικά προς τους χρήστες, πολίτες, επιχειρήσεις και υπαλλήλους.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Χωρίς αρχείο