Υπηρεσίες δημοτικής ενότητας Νέας Ιωνίας

Από ποια τμήματα αποτελούνται;

 1. Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
  Προϊσταμένη: ΜΠΛΗΤΑ ΜΑΡΙΑ
 2. Τμήμα Οικονομικών Θεμάτων Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
  Προϊστάμενος: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 3. Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) (0208) της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
  Προϊσταμένη: ΣΟΥΡΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 4. Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
  Προϊσταμένη: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ
 5. Τμήμα Πρασίνου της Διεύθυνσης Πρασίνου
  Προϊστάμενος: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επισυναπτόμενα αρχεία

Χωρίς αρχείο