Υπηρεσίες δημοτικής ενότητας Νέας Αγχιάλου

Από ποια τμήματα αποτελούνται;

  1. Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
    Προϊσταμένη: ΣΙΩΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Επισυναπτόμενα αρχεία

Χωρίς αρχείο