Υπηρεσίες δημοτικής ενότητας Αγριάς

Από ποια τμήματα αποτελούνται;

  1. Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
    Προϊσταμένη: ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
  2. Πολυδύναμο Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης Υποδομών και Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
    Προϊσταμένη
    : ΤΥΡΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ

Επισυναπτόμενα αρχεία

Χωρίς αρχείο