Υπηρεσίες δημοτικής ενότητας Πορταριάς

Από ποια τμήματα αποτελούνται;

  1. Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
    Προϊστάμενος: ΑΛΠΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  2. Πολυδύναμο Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης Υποδομών και Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
    Προϊσταμένη: ΣΤΑΧΤΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ

Επισυναπτόμενα αρχεία

Χωρίς αρχείο