Ανακοίνωση για τη Συγχώνευση Οικογενειακών μερίδων Δημοτών

Ο Δήμος Βόλου καλεί τους δημότες – συζύγους που είναι διπλοεγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του , (λόγω εγγραφής των συζύγων σε διαφορετικούς –πρώην- ΟΤΑ οι οποίοι σήμερα αποτελούν δημοτικές ενότητες του ίδιου Δήμου) ,να επιλέξουν με υπεύθυνη δήλωση, την οικογενειακή μερίδα που επιθυμούν να παραμείνει ενεργή και στην οποία θα μεταφερθούν όλες οι κανονικές εγγραφές.

Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να κατατεθεί στo Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης – κτίριο Σκενδεράνη , Δημητριάδος – Τοπάλη 1ος Όροφος έως και την 30η Απριλίου 2017.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν κατατεθεί οι παραπάνω αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις, αυτεπάγγελτα οι υπηρεσίες του Δήμου βάσει της αρ. 42/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών ,θα προβούν στην συγχώνευση των διπλών οικογενειακών μερίδων σε μία και, συγκεκριμένα ,σε εκείνη του ενός εκ των συζύγων που περιλαμβάνει τις περισσότερες κανονικές εγγραφές.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν έως και την καταληκτική ημερομηνία της 30ης Απριλίου 2017 την επιλογή τους. Σε αντίθετη περίπτωση και με την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, οι υπηρεσίες του Δήμου Βόλου θα ενεργήσουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για πληροφορίες οι Δημότες θα απευθύνονται στα τηλέφωνα :

Δημοτική Ενότητα Βόλου :τηλέφωνα 24210 25536,24210 37513

Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας: 24210 53105

Δημοτική Ενότητα Ν. Αγχιάλου :24283 50312

Tags: