Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού «Εργασίες κλαδέματος σε αστικό και περιαστικό πράσινο του Δήμου Βόλου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Εργασίες κλαδέματος σε αστικό και περιαστικό πράσινο του Δήμου Βόλου, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 47.585,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ