Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φυτών του Δήμου Βόλου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 35.515,90€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την «Προμήθεια φυτών του Δήμου Βόλου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 35.515,90€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.