53η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΟΛΟΣ 27/10/2016
Αρ. Πρωτ. : 93946

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 53η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 Λήψη απόφασης για τον προέλεγχο του απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015.
2 Λήψη απόφασης για τον προέλεγχο του ισολογισμού του Δήμου Βόλου της 31-12-2015.
3 Λήψη απόφασης για την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης.
4 Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016.
5 Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης τριών (3) στρεμμάτων γεωτεμαχίου στη θέση «Καράμπασι»- Κράγκο η Νταμάρια» της Δ.Κ. Νέας Αγχιάλου με εμβαδόν 3.346 τμ και κωδικό αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) 350572109079.
6 Περί ανάκλησης της αριθμ. 394/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για την κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Κοινοτικού Καταστήματος Γλαφυρών Δ.Ε. Ν. Ιωνίας.

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΓΙΟΣ