Στοιχεία του Δήμου

Ο Δήμος Βόλου έχει έκταση 387.14 τ.χλμ και πληθυσμό 141.675 κατοίκους (απογραφή 2001), είναι ο 6ος μεγαλύτερος πληθυσμικά Δήμος της χώρας (1ος στην Θεσσαλία) και είναι ο 7ος στην χώρα με βάση το αριθμό Καποδιστριακών Δήμων που τον αποτελούν.

Συνοπτικό Ιστορικό

Ο Δήμος Βόλου συστάθηκε με το Β.Δ της 31ης.3.1883(ΦΕΚ 126) και ονομαζόταν ως το 1954 Δήμος Παγασών. Η πρώτη αιρετή δημοτική αρχή της πόλης ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Ιούνιο του 1883. Κατά τη μεταβατική περίοδο που μεσολάβησε από την ένταξη του Βόλου στο ελληνικό κράτος (2 Νοεμβρίου 1881) έως και τις πρώτες δημοτικές εκλογές στη διοίκηση του Δήμου παρέμεινε το δημοτικό συμβούλιο που διοικούσε την πόλη από το 1878 (νόμος ΠΜ’/1882) με Δήμαρχο τον Γεώργιο Καρτάλη, ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος αιρετός Δήμαρχος μετά τη σύσταση του Δήμου.

Η πρώτη συνεδρίαση του παραπάνω συμβουλίου πραγματοποιήθηκε στις 17.3.1882, ενώ η πρώτη του απόφαση αφορούσε τον καθορισμό της έμμεσης δημοτικής φορολογίας.
Σύμφωνα με το νόμο ΠΜ’/1882 «περί συστάσεως δήμων στις άρτι προσαρτηθείσες χώραις», η σύσταση των νέων δήμων θα ακολουθούσε τις διατάξεις του νόμου «περί συστάσεως δήμων» της 27ης.12.1833.

Ο Δήμος Παγασών κατατάχθηκε αρχικά, ανάλογα με τον πληθυσμό του, στους δήμους β’ τάξεως (όσοι είχαν πάνω από 2.000 κατοίκους). Η δημοτική του αρχή αποτελούνταν από το Δήμαρχο, που ήταν εκτελεστική αρχή, και το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο ήταν 12μελές και είχε συμβουλευτικό ρόλο. Η δημοτική αρχή εκλέγονταν κάθε τέσσερα χρόνια με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέλεγε μεταξύ των μελών του δύο παρέδρους, οι οποίοι ήταν άμισθοι βοηθοί του Δημάρχου, τον Πρόεδρο και τον Πρωτοκολλητή, ο οποίος είχε την ευθύνη της τήρησης των Πρακτικών.

Το 1891 ο Δήμος Παγασών εντάχθηκε στους δήμους α’ τάξεως (όσοι είχαν πληθυσμό περισσότερους από 10.000 κατοίκους), το Δημοτικό Συμβούλιο αυξήθηκε κατά έξι μέλη -έγινε 18μελές- και οι πάρεδροι κατά δύο.

Με το νόμο ΔΝΖ’(4057)/1912 «περί συστάσεως δήμων και κοινοτήτων» ο Δήμος Παγασών κατατάχτηκε στους δήμους β’ τάξεως (όσοι είχαν περισσότερους από 30.000 κατοίκους). Το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν κυρίαρχο όργανο του Δήμου και αποτελούνταν από 24 μέλη. Με μυστική ψηφοφορία εξέλεγε μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και 5μελή Δημαρχιακή Επιτροπή.

Από το 1883 έως το 1933, που πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίες δημοτικές εκλογές της προπολεμικής περιόδου, οι δημοτικές αρχές εκλέγονταν κάθε τέσσερα χρόνια, όπως όριζε η νομοθεσία. Μοναδική εξαίρεση υπήρξε η περίοδος των βαλκανικών πολέμων, όταν εξαιτίας αυτών και των επικείμενων αλλαγών στη δημοτική νομοθεσία, αντί να γίνουν οι εκλογές το 1911, παρατάθηκε η θητεία των υφισταμένων δημοτικών αρχών για τρία χρόνια ακόμη. Επίσης, την περίοδο 1917-1920 διοίκησε το Δήμο Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία όπως αναφέρουν οι εφημερίδες της εποχής είχε τη συγκατάθεση του «λαού του Βόλου», παραμένοντας όμως Δήμαρχος ο επανεκλεγείς στις εκλογές του 1914, Κωστής Γκλαβάνης.

Η θητεία της τελευταίας αιρετής δημοτικής αρχής -εκλέχτηκε το 1933- της προπολεμικής περιόδου παρατάθηκε για έναν επιπλέον χρόνο έως τον διορισμό από την κυβέρνηση Μεταξά Διοικούσας Επιτροπής, η οποία παρέμεινε στη διοίκηση του Δήμου, με αρκετές αλλαγές ως προς τα μέλη της έως την απελευθέρωση της πόλης από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, τον Οκτώβριο του 1944. Συνολικά, έως και τον πόλεμο, τη διοίκηση του Δήμου Παγασών ανέλαβαν έντεκα αιρετές δημοτικές αρχές και τρεις μη εκλεγμένες. Εκτός από τους Γεώργιο Καρτάλη (1883-1891) και Νικόλαο Γεωργιάδη (1899-1907), οι οποίοι εκλέχτηκαν για δυο συνεχείς τετραετίες και τον Κωστή Γκλαβάνη, ο οποίος υπήρξε ο μακροβιότερος, παραμένοντας στο δημαρχιακό θώκο για δεκαεπτά έτη (1908-1925), οι υπόλοιποι αιρετοί δήμαρχοι άσκησαν τα καθήκοντά τους για μια τετραετία ο καθένας.

Η κυβέρνηση Μεταξά διόρισε στους Δήμους Διοικούσες Επιτροπές (ν.472/23.2.1937), ενώ με αναγκαστικό νόμο(15.6.1937) ανέβαλε τις δημοτικές εκλογές «επ’αόριστον». Στο Δήμο Παγασών διορίστηκε επταμελής Διοικούσα Επιτροπή με Πρόεδρο το Νικόλαο Σαράτση, που ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Ιούλιο του 1938. Ο Νικόλαος Σαράτσης παρέμεινε Δήμαρχος και επί κατοχικών κυβερνήσεων. Αντικαταστάθηκε λίγους μήνες πριν την απελευθέρωση.

Κατά τη μεταβατική περίοδο των πρώτων μηνών μετά την απελευθέρωση – από τον Οκτώβριο του 1944 έως τον Φεβρουάριο του 1945 – τη διοίκηση του Δήμου ανέλαβε επιτροπή από εκπροσώπους των φορέων της πόλης με Δήμαρχο τον Ιωάννη Κονταράτο.

Από το 1946 έως τις πρώτες δημοτικές εκλογές της μεταπολεμικής περιόδου, διορισμένος από την κυβέρνηση Δήμαρχος ήταν ο Ζήσης Ζησάκης.

Με Βασιλικό Διάταγμα το Μάιο του 1947 ο συνοικισμός των προσφύγων της Νέας Ιωνίας, ο οποίος ιδρύθηκε το 1924, έγινε ο δεύτερος Δήμος του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Η εκλογή των δημοτικών αρχών κατά τη μεταπολεμική περίοδο ακολούθησε το ασταθές πολιτικό κλίμα της εποχής. Ως το 1967 εκλεγμένοι Δήμαρχοι ήταν οι Κοντοστάνος Γεώργιος (1951/6-1955/2), Καρτάλης Γεώργιος (1955/2-1956/1), Κλαψόπουλος Θεόδωρος (1956/4-1959/5 & 1964/8-1967/8) και Ιωάννης Κονταράτος(1959/5-1964/8).

Το 1954 (αποφ. Δ.Σ 109/26.2.1954), ο Δήμος Παγασών μετονομάστηκε σε Δήμο Βόλου.

Πρώτος αιρετός Δήμαρχος της μεταπολιτευτικής περιόδου ήταν ο Θεόδωρος Κλαψόπουλος, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιούνιο του 1975. Ακολούθησαν ο Μιχάλης Κουντούρης (1978-1990 και 1998-2000), ο Δημήτρης Πιτσιώρης (1990-1998), Κυριάκος Μήτρου (2000-2006), Αλέκος Βούλγαρης (2007-2010) και Πάνος Σκοτινιώτης από την 1-1-2011

Ιστορικό Δημάρχων Βόλου (Παγασών έως το 1954)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ (1881-1891)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΠΑΛΗΣ (1891-1895)
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΑΡΓΥΡΗΣ (ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗΣ) (1895-1899)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (1899-1907)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ (1907-1908)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ (1908-1925)
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ (1925-1929)
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ (1929-1933)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (1933-1934)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ (1934-1938)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΑΤΣΗΣ (1938-1944)
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ (1944/5-1944/10)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ (1944/10 – 1945/1)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (1945/2 – 1945/10)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ (1945/10-1946/5)
ΖΗΣΗΣ ΖΗΣΑΚΗΣ (1946-1950)
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΖΙΚΑΣ (1950/8 – 1950/9)
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΡΑΣ (1950/9-1951/1)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΓΑΣ (1951/1 – 1951/5)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ (1951-1955)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ (1955/2-1956/1)
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (1956)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΛΑΨΟΠΟΥΛΟΣ (1956-1959)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ (1959-1964)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΛΑΨΟΠΟΥΛΟΣ (1964-1967)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΟΣ (1967-1972)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΣΗΣ (1972-1973)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (1973-1974)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΜΗΣ (1974-1975)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΛΑΨΟΠΟΥΛΟΣ (1975-1978)
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ (1979-1990)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΤΣΙΩΡΗΣ (1991-1998)
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ (1999/1-2000/5)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΡΟΥ (21.5.2000-31.12.2006)
ΑΛΕΚΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ (1.1.2007-2010)
 • 3 Νοεμβρίου 2016

  Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Φύλαξη και ασφάλεια του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Βόλου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Διαβάστε περισσότερα
  21 Σεπτεμβρίου 2016

  Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών (3 κηπουρών, 8 εργατών καθαριότητας, 1 χειριστή τρακτέρ)

  Διαβάστε περισσότερα
 • 26 Οκτωβρίου 2016

  Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φυτών του Δήμου Βόλου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 35.515,90€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

  Διαβάστε περισσότερα
  25 Οκτωβρίου 2016

  Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού "Εργασίες κλαδέματος σε αστικό και περιαστικό πράσινο του Δήμου Βόλου"

  Διαβάστε περισσότερα
  18 Οκτωβρίου 2016

  Διακήρυξη για την εκμίσθωση έκτασης 50 τ.μ. στο ν/δ τμήμα του οικοπέδου που βρίσκεται στις οδούς Λαμπράκη ? Σαρανταπόρου ? Παπακυριαζή στη συνοικία των Παλαιών Βόλου

  Διαβάστε περισσότερα
  18 Οκτωβρίου 2016

  Διακήρυξη για την εκμίσθωση του δημοτικού κτιρίου εντός της κεντρικής πλατείας Πορταριάς «Μελίνα Μερκούρη»

  Διαβάστε περισσότερα
  9 Σεπτεμβρίου 2016

  Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για τη φύλαξη και συντήρηση σήραγγας Γορίτσας

  Διαβάστε περισσότερα
  8 Σεπτεμβρίου 2016

  Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια φυτών του Δήμου Βόλου για τα έτη 2016-2017»

  Διαβάστε περισσότερα
 • :

  Εργασίες σύνδεσης με το δίκτυο οπτικών ινών του ΟΤΕ για το κτίριο Volos info

  : 9 Μαΐου 2017
  : 7Τ37Ω96-276
  : 2017/35698
  Μετάβαση στην απόφαση
  :

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ "ΑΡΓΩ", ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΑΡΓΩ"

  : 9 Μαΐου 2017
  : 6034Ω96-ΠΑΓ
  : 35796
  Μετάβαση στην απόφαση
  :

  Προμήθεια υλικών για τον καθαρισμό συντριβανιών

  : 9 Μαΐου 2017
  : ΩΦΖ3Ω96-5ΤΦ
  : 2017/35700
  Μετάβαση στην απόφαση
  :

  Απευθείας ανάθεση εργασιών στην εταιρεία INTERGEO Ε.Π.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με Α.Φ.Μ. 0953129177 που έχει εγγραφεί στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων ( σύμφωνα με Άρθρο 7, παράγραφος Γ3 της ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β)) για την συλλογή μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων ( κυματοειδούς φύλλου αμιαντοτσιμέντου ) στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου στη περιοχή των Αλυκών για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

  : 9 Μαΐου 2017
  : ΩΥΛΧΩ96-ΡΙΩ
  : 2017/35892
  Μετάβαση στην απόφαση
  :

  Εργασίες αποκατάστασης του αύλειου χώρου και των υποδομών του Δημοτικού Κυνοκομείου

  : 9 Μαΐου 2017
  : 6Β5ΨΩ96-Τ23
  : 2017/35718
  Μετάβαση στην απόφαση
  :

  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ)

  : 9 Μαΐου 2017
  : ΩΙΗΙΩ96-9ΡΔ
  : 34640/05-05-2017
  Μετάβαση στην απόφαση
 • 21 Σεπτεμβρίου 2016

  Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών (3 κηπουρών, 8 εργατών καθαριότητας, 1 χειριστή τρακτέρ)

  Διαβάστε περισσότερα
  20 Σεπτεμβρίου 2016

  Πρόσληψη καθαριστή -ριας με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου στο 2ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας

  Διαβάστε περισσότερα
  20 Σεπτεμβρίου 2016

  Πρόσληψη καθαριστή -ριας με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου στο Γυμνάσιο Αγριάς

  Διαβάστε περισσότερα
  12 Σεπτεμβρίου 2016

  Πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από 20/9/2016 έως 30/6/2017

  Διαβάστε περισσότερα
  7 Σεπτεμβρίου 2016

  Πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από 15/9/2016 έως 30/6/2017.

  Διαβάστε περισσότερα
  31 Αυγούστου 2016

  Πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από 12/9/2016 έως 30/6/2017

  Διαβάστε περισσότερα
 • 3 Ιουνίου 2016

  Εκδηλώσεις από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγ.Γεωργίου Βόλου για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου

  Διαβάστε περισσότερα
Dimos Volou Bottom Cover